Hoài Thương Trang: poetry, Vietnamese-style

Fog

Thơ – Còn Mãi Theo Nhau

Buổi sáng chân theo nhau
Sương rơi mù đỉnh đầu
Cây lá đan tay nhau
Giữ tình ta dài lâu

Buổi sáng chân theo mau
Vàng nắng trải bên cầu
Sóng đùa dòng nước cuốn
Bọt tràn vỗ về nhau

Buổi sáng ta yêu nhau
Hạnh phúc vẫn tươi màu
Nắng còn giăng cuối phố
Nhịp chân mãi theo nhau …

Những buổi sáng trên Coon Rapids Dam
Brooklyn Park, Mn. 2009

You can visit the blog of Hoai Thuong Trang at http://hoaithuongtrang.blogspot.com/

Trang Nguyen, as she is known by some, is currently working on her third book of poetry.